wz

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.

 

UNICEF

Detský fond UNICEF vznikol na pomoc deťom postihnutých druhou svetovou vojnou. Postupne sa pôsobnosť Unicefu rozšírila a začala pomáhať všetkým bezbranným a na pomoc odkázaným deťom bez rozdielu na celom svete. Poslaním tejto organizácie je šírenie osvety o právach dieťaťa, humanitárna pomoc v rozvojových krajinách a starostlivosť v každom smere o prežitie a aj zdravý vývin detí v chudobných krajinách sveta. Okrem toho vytrvalo upozorňuje kompetentných na dodržiavanie práv detí a na skvalitňovanie legislatívy v štátoch v prospech zdravého života a vývoja ich potomstva a teda budúcnosti bytia ich občanov.

Napriek tomu, že Unicef patrí medzi organizácie OSN, jej jediným fondom, ktorý OSN nefinancuje a tak je práca a všetka činnosť tejto organizácie len na báze dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spolkov, organizácií, spoločností, v štátoch, kde majú svoju pôsobnosť, teda aj u nás na Slovensku i v susednej Českej republike. Detský fond UNICEF je na Slovensku od roku 1993 zastúpený samostatným národným výborom: slovenskou mimovládnou organizáciou "Slovenský výbor pre UNICEF." Za zmienku stojí aj fakt, že  DETSKÝ fond UNICEF získal v roku 1965 Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detí vo svete a za vytrvalú propagáciu bratstva medzi národmi, Tým prispel vrchovatou mierou k bohumilej činnosti všetkých, ktorí presadzujú mier a pokoj vo svete a sú proti násiliu, vojnám a  neslobode.


Tu sú odkazy na uvedené organizácie Unicef v ČR a SR:

http://www.unicef.cz  ; http://www.unicef.sk

Od roku 1993 platí na Slovensku Dohovor o právach dieťaťa, prijatý Valným zhromaždením OSN dňa 20.11.1989. Uvedený medzinárodný dokument zaväzuje signatárske krajiny v zmysle článku 44, aby pravidelne predkladali správy o stave detí na posúdenie expertom vo Výbore pre práva detí pri OSN.
Slovensko predložilo prvú správu v apríli 1998 a obhajovalo ju v Ženeve 4. októbra 2000. V závere roku 2006 bola predložená na posúdenie druhá pravidelná správa, ktorú slovenská delegácia obhajovala 22. mája 2007.
Deklarácia práv dieťaťa z roku 1959 je k nahliadnutiu:

http://dieta.czweb.org/Deklaraciapravdietata.htm

 

Centrum
pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
pri MPSVR SR

poskytuje bezplatnú právnu pomoc fyzickým osobám. Ako jediný orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečuje priamy výkon medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, ktoré vymedzujú ťažiskové úlohy Centra, a to v troch základných oblastiach:
• vymáhanie výživného z cudziny
• medzinárodné únosy detí
• medzištátne osvojenia
http://www.cipc.sk/

 

Odkazy
http://www.otehotnenie.sk/unicef
Bábiky ponúkané na stránke uvedenej webovej stránke sú vyrobené šikovnými žiačkami Strednej odbornej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni http://www.sosjsl.sk/  a žiadna z ponúkaných bábik nemá svoju dvojníčku.

 

 

Moje
webové stránky

Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Svadba:
http://svadbask.unas.cz
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz

Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org/
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
Cezmín ker a alias:
http://cezmin.czweb.org
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz

Rádioamatérstvo :
http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu

By Cezmín Slovakia 2012